Get Adobe Flash player
หน้าแรก บริการเงินกู้ ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ผลการดำเนินงาน เวบเมล์
เกี่ยวกับสหกรณ์
ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3432
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1421
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10007
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8953
mod_vvisit_counterเดือนนี้28099
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว46978
mod_vvisit_counterจำนวนรวม2527004

                 สมาชิกที่ชำระเงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด สามารถยื่นกู้เงินกู้สามัญได้ใหม่
                 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557    
                                                                                         
                 
------------------------------------------------------------------------------------------
                  ว 26/2557 ลว.28เมษายน 2557 เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
                  เอกสารการขอรายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้       
                                 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------
                 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
                 ได้มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
                 รายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                 สหกรณ์ ฯ เปิดบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะสมาชิกสามัญ 
                                             วงเงินกู้ 2 เท่าของเงินเดือนชำระคืนภายใน 20 งวด
                                                                    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                        
รายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)
                  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 
                  ตัวอย่าง การกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน จากตู้เอทีเอ็ม(ATM) ธนาคารกรุงไทย  
                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสินเชื่อ  
                                        
 
 
                       
------------------------------------------------------------------------------------------
   
               การกู้เงินฉุกเฉิน หรือ กู้เงินสามัญ ให้สมาชิกแนบคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนมาด้วยทุกครั้ง  
                  การส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญ ต้องมีหนังสือนำส่งจากเทศบาลด้วยทุกครั้ง               
                  ------------------------------------------------------------------------------------------

                  ------------------------------------------------------------------------------------------
                  จ่ายเงินกู้สามัญครั้งต่อไป วันที่ 20 สิงหาคม 2557
                  เฉพาะที่เอกสารสมบูรณ์เท่านั้น
                  ------------------------------------------------------------------------------------------

          
     ในเดือนกรกฏาคม 2557
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 6
ได้มีมติให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------------------
1. กรณีประสบอุบัติเหตุ     จำนวน      2  ราย เป็นเงินจำนวน           5,000   บาท
2. กรณีประสบวาตภัย       จำนวน    22  ราย เป็นเงินจำนวน         46,000    บาท
3. กรณีถึงแก่กรรม           จำนวน   10   ราย เป็นเงินจำนวน       500,000    บาท
   
                               รวมทั้งสิ้น   34  ราย เป็นจำนวนเงิน        551,000   บาท
--------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับสมาชิก
พยากรณ์อากาศ