ประกาศ ...ปิดระบบเงินกู้เอทีเอ็มวันที่ 28/6/2567 เวลา 15.30 น. และเปิดให้บริการในวันที่ 1/7/2567 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ...ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/6/2567 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 14/6/2567 ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

โดย admin วันที่ 17 มิ.ย. 2567